Ο Φορέας

Επιμορφωτική Καρδίτσας

Ο φορέας μας ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό να συμβάλει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του στην έρευνα για την ανάδειξη των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών, την υψηλού επιπέδου κατάρτιση με βάση τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνολογικές καινοτομίες, αξιοποιώντας την διεθνή εμπειρία και τις διακρατικές συνεργασίες.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους. Συμβάλλουμε έτσι ουσιαστικά στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που οδηγούν στην επιτυχία των πολιτικών απασχόλησης και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Γιατί να μας επιλέξετε

  • έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

  • έχουμε το υψηλότερο ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων σε μόνιμες θέσεις εργασίας

  • Εκπαιδευτικό υλικό στην εξειδίκευση που θα επιλέξετε, εντελώς δωρεάν με την έναρξη των μαθημάτων

  • Δωρεάν συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ ή Επαγγελματικών Εξειδικεύσεων από αναγνωρισμένους φορείς

  • Δωρεάν on-line Πρόσβαση σε Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για πρόσθετη επιμόρφωση

  • Πλήρης κάλυψη εξόδων μετακίνησης κατά την πρακτική άσκηση

Εγκαταστάσεις

γρήγορη μετάβαση με ένα κλικ :